Popis projektu

Popis projektu:

Studie proveditelnosti řešily variantně nový návrh dráhového systému (RWY a TWY) a APN letiště 21. zTL. Řešily jejich vybavení včetně provozně souvisejících objektů a nezbytnou infrastrukturu. V návaznosti na nový dráhový systém řeší i světelné, radionavigační a meteo vybavení. Varianty se zabývaly délkou RWY, polohou paralelní TWY a možností jejího využití jako nouzové RWY, situováním odstavných ploch pro munici, stanovišť dozorčího inž. letecké služby atd.

Investor: MO ČR

Datum zpracování projektu: 2019

Stupeň projektové dokumentace:

  • Studie proveditelnosti