Popis projektu

Popis projektu:

Studie proveditelnosti řešila variantně nový návrh dráhového systému (RWY a TWY) a APN letiště 21. základny taktického letectva, v Čáslavi (LKCV). Řešila jejich vybavení včetně provozně souvisejících objektů, zařízení a infrastruktury a v návaznosti na nový dráhový systém taky světelné, radionavigační a meteo vybavení, včetně související infrastrukury.

Investor: MO ČR

Datum zpracování projektu: 2019

Stupeň projektové dokumentace:

  • Studie proveditelnosti