Vedení společnosti

Petr Čiviš st.

Inženýr dopravních staveb

 • civis@aga-letiste.cz

 • +420 603 885 799

David Krása

Autorizovaný inženýr ČKAIT pro mosty a inženýrské konstrukce

 • david.krasa@metroprojekt.cz

 • +420 603 853 173

Petr Čiviš ml.

Autorizovaný inženýr ČKAIT pro dopravní stavby

 • pcivis@aga-letiste.cz

 • +420 733 731 846

Hospodářská správa

Hana Koubíková

 • koubikova@aga-letiste.cz

 • +420 241 481 270

Eliška Čivišová

 • ecivisova@aga-letiste.cz

Ateliér dopravních staveb

Jan Socha

Autorizovaný inženýr ČKAIT pro dopravní stavby

 • socha@aga-letiste.cz

 • +420 603 885 800

Tomáš Čulík

Autorizovaný inženýr ČKAIT pro dopravní stavby

 • culik@aga-letiste.cz

 • +420 603 294 089

Jan Čiviš

Autorizovaný inženýr ČKAIT pro dopravní stavby

Tomáš Pelant

Autorizovaný inženýr ČKAIT pro dopravní stavby

Filip Schneider

Projektant dopravních staveb

Pavel Vilím

Projektant dopravních staveb

Lukáš Suchánek

Projektant dopravních staveb

Jan Pánek

Projektant dopravních staveb

Ateliér pozemních staveb

Roman Franěk

Autorizovaný inženýr ČKAIT pro pozemní stavby

Aleš Zahradníček

Projektant pozemních staveb

Richard Salaďák

Projektant pozemních staveb

Specialisté

Michael Knotek

Autorizovaný inženýr ČKAIT pro vodohospodářské stavby

Zbyněk Hackl

Autorizovaný inženýr ČKAIT pro technologická zařízení staveb