AGA – Letiště, s.r.o. je projekční kancelář, která zahájila svoji činnost 1. října 1992. pod identifikačním číslem 46357653.
Společnost má 17 zaměstnanců a disponuje okruhem stabilních subdodavatelů geodetických, průzkumných a projektových prací.

Více o nás
  • Zpracovávání projektových dokumentací

  • Inženýrská činnost, autorské dozory

  • Konzultační a poradenská činnost v oboru

  • Zpracovávání ochranných pásem

  • Posuzování provozní způsobilosti

  • Specifikace parametrů a vlastní návrh

Více o službách

Pozemní stavby – letištní

Pozemní stavby – ostatní

Letištní stavby

Dopravní stavby a technická infrastruktura

Studie a generely letišť

Heliporty

Sídlo: Jenečská 885, 253 01 Hostivice
Místo podnikání (kanceláře): Hrabákova 2001/21, 148 00 Praha 11

Další kontakty
Formulář