O AGA

AGA – Letiště, s.r.o. je projekční kancelář, která zahájila svoji činnost 17. září 1992 pod identifikačním číslem 46357653.
Společnost má 17 zaměstnanců a disponuje okruhem stabilních subdodavatelů geodetických, průzkumných a projektových prací.

Zabýváme se zejména těmito činnostmi

  • projektovou činností (studie, územně plánovací dokumentace, dokumentace pro územní řízení, stavební řízení, výběr dodavatele a realizaci stavby, autorský dozor)

  • konzultační činností (zejména v oboru leteckých staveb, vybavení a provozu letišť a konstrukce letištních a silničních vozovek)

  • expertizami a oponenturami

  • inženýrskou činností (projednání dokumentace, obstarání územního a stavebního povolení, autorský dozor)

V oblasti

  • letišť a heliportů včetně jejich vybavení (civilních i vojenských)

  • dopravních staveb (silnice, mosty)

  • pozemních stavebúčelových zařízení

  • inženýrských sítí