Popis projektu

Popis projektu:

Studie řeší zlepšení podmínek trasování cyklotrasy A26 v místě křížení s ulicí Čuprova. Pro zlepšení podmínek jízdy cyklistů je využit průchod koryta vodního toku Rokytka pod mostním objektem. V rámci stavby je řešeno směrové i výškové vytrasování ramp cyklotrasy zpevnění celého koryta Rokytky a rekonstrukce podpěr mostního objektu.

Investor: TSK Praha a.s.

Datum zpracování projektu: 2015

Stupeň projektové dokumentace:

  • Studie