Popis projektu

Popis projektu:

Územní a objemová studie letištního města Mnichovo Hradiště. Studie předpokládá využití prostoru bývalého vojenského záložního letiště a jeho RWY (2500 x 30 m) pro dostavbu nových TWY a APN včetně jejich vybavení. Studie řeší i ostatní provozní zázemí letiště a jeho potřebnou infrastrukturu. Řešení je vztaženo k předpokládaným provozním výkonům v roce 2025 a v roce 2035. Cílem studie je prověřit reálnost vzniku nového regionálního letiště v danné lokalitě.

Investor: Airport Property Investment

Datum zpracování projektu: 2009

Stupeň projektové dokumentace:

  • Studie