Popis projektu

Popis projektu:

Projekt modernizace letiště v Českých Budějovicích (LKCS) umožňující certifikaci letiště pro mezinárodní civilní provoz byl rozdělen do dvou fází. V 1. fázi byla realizována stavba nové vrátnice (bezpečnostního centra), nové areálové komunikace, bezpečnostní oplocení, oprava runwaye (RWY) a rekonstrukce kanalizace. Ve 2. fázi byla realizována stavba nového letištního terminálu pro odbavení cestujících, nových garáží pro mobilní manipulační prostředky a pro předsunuté stanoviště letištního hasičského sboru a stavba nových komunikací a odbavovací plochy. Budova letištního terminálu má rozměry 98×44 m a výšku 6 m. Navržená kapacita je cca 160 000 odbavených pasažéru za rok a hodinová špička je 300 odbavených pasažérů, z toho max vždy 240 v jednom směru (na odletu nebo na příletu).

Investor: Jihočeské letiště České Budějovice a. s.

Datum zpracování projektu: 2014

Stupeň projektové dokumentace:

  • Dokumentace pro provedení stavby