Popis projektu

Popis projektu:

Projekt nového zázemí pro Aeroklub Luhačovice (LKLUHA) zahrnoval provozní budovu, dva hangáry, jeden malý modelářský hangár, 10 obytných buněk a sklad LPH. Hangáry mají rozměry 60×16 m a 15×16 m a sklad LPH má kapacitu 18 000 l.

Investor: Aeroklub Luhačovice z.s.

Datum zpracování projektu: 2014

Stupeň projektové dokumentace:

  • Dokumnetace pro územní rozhodnutí

  • Dokumentace pro provedení stavby