Popis projektu

Popis projektu:

Projekt opravy místní komunikace včetně nové konstrukce vozovky, opravy dvou mostních objektů, odvodnění, přeložek inženýrských sítí a souvisejících úprav.

Investor: TSK Praha a.s.

Datum zpracování projektu: 2012

Stupeň projektové dokumentace:

  • Dokumentace pro územní rozhodnutí

  • Dokumentace pro stavební povolení

  • Dokumentace pro provedení stavby