Popis projektu

Popis projektu:

Studie řešila využití pozemku čísla 166/151 k.ú. Chýně k výstavbě nové zákaldní školy a fotbalového hřiště. Byly zpracovány dvě varianty u kterých bylo řešeno situování fotbalového hřiště a budovy nové základní školy s víceúčlovým venkovním hřištěm a jejich napojení a návaznost na sousední zástavbu.

Investor: Obec Chýně

Datum zpracování projektu: 2012

Stupeň projektové dokumentace:

  • Studie