Popis projektu

Popis projektu:

Projekt nového technického zázemí (garáže a servis pro mobilní manipulační prostředky), skladu pohonných hmot, nových komunikací a rozšíření odbavovací plochy (stojánky) na letišti Pardubice (PED).

Investor: East Bohemian Airport a.s.

Datum zpracování projektu: 2010

Stupeň projektové dokumentace:

  • Studie

  • Dokumentace pro územní rozhodnutí

  • Dokumentace pro stavební povolení

  • Dokumnetace pro provedení stavby