Popis projektu

Popis projektu:

Předmětem akce je návrh řešení odkanalizování zástavby Suchdola Budovce a Horního Sedlce situovaného na náhorní planině na území Prahy 6. Odkanalizování je řešeno na ÚČOV Praha a ČOV Roztoky. Převážná část kanalizace je řešena ve výkopech, páteřní řád na ÚČOV je řešen mikrotuneláží.

Investor: Hlavní město Praha

Datum zpracování projektu: 2018

Stupeň projektové dokumentace:

  • Studie

  • Dokumentace pro územní rozhodnutí

  • Dokumentace pro stavební povolení

  • Dokumentace pro provedení stavby