Popis projektu

Popis projektu:

Projekt zkapacitnění stávající silnice I/7 dobudováním nového jízdního pásu na kategorii R25,5/100 včetně odvodnění, mostních objektů a přeložek stávajících komunikací.

Investor: ŘSD ČR

Datum zpracování projektu: 2006

Stupeň projektové dokumentace:

  • Studie