Vedení společnosti

Petr Čiviš st.

Inženýr dopravních staveb

 • civis@aga-letiste.cz

 • 603 885 799

Jan Socha

Autorizovaný inženýr ČKAIT pro dopravní stavby

 • socha@aga-letiste.cz

 • 603 885 800

Tomáš Čulík

Autorizovaný inženýr ČKAIT pro dopravní stavby

 • culik@aga-letiste.cz

 • 603 294 089

Sekretariát

Ekonomické oddělení

Hana Koubíková

 • koubikova@aga-letiste.cz

 • 733 561 551

Eliška Čivišová

 • ecivisova@aga-letiste.cz

 • 241 481 270

Ateliér dopravních staveb

Petr Čiviš ml.

Autorizovaný inženýr ČKAIT pro dopravní stavby

 • pcivis@aga-letiste.cz

 • 733 731 846

Jan Čiviš

Autorizovaný inženýr ČKAIT pro dopravní stavby

 • jcivis@aga-letiste.cz

 • 733 731 853

Tomáš Pelant

Autorizovaný inženýr ČKAIT pro dopravní stavby

 • pelant@aga-letiste.cz

 • 736 489 252

Filip Schneider

Projektant dopravních staveb

 • schneider@aga-letiste.cz

 • 728 653 298

Pavel Vilím

Projektant dopravních staveb

 • vilim@aga-letiste.cz

 • 777 713 284

Lukáš Suchánek

Projektant dopravních staveb

 • suchanek@aga-letiste.cz

 • 737 918 030

Jan Pánek

Projektant dopravních staveb

 • panek@aga-letiste.cz

 • 722 741 655

Ateliér pozemních staveb

Roman Franěk

Autorizovaný inženýr ČKAIT pro pozemní stavby

 • franek@aga-letiste.cz

 • 736 489 250

Aleš Zahradníček

Projektant pozemních staveb

 • zahradnicek@aga-letiste.cz

 • 733 732 639

Richard Salaďák

Projektant pozemních staveb

 • saladak@aga-letiste.cz

 • 211 151 402

Specialisté

Michael Knotek

Autorizovaný inženýr ČKAIT pro vodohospodářské stavby

 • mikiknotek@volny.cz

 • 776 793 458

Zbyněk Hackl

Autorizovaný inženýr ČKAIT pro technologická zařízení staveb

 • hackl@asda.cz

 • 604 595 312