Popis projektu

Popis projektu:

V rámci tohoto projektu byla řešena rekonstukce původního objektu Ladronka, řešena úprava okolních travnatých ploch a vybavení areálu parku pro rekreační využití obyvatel. Byl realizován cyklistický a bruslařský okruh využívající převážně trasy stávajících cest s doplněním cest nových kompletujících celý okruh. Součástí je řešení řady hřišť a cvičebních ploch pro dospělé i děti.

Investor: MČ Praha 6

Datum zpracování projektu: 2002

Stupeň projektové dokumentace:

  • Dokumentace pro územní rozhodnutí

  • Dokumentace pro stavební povolení

  • Dokumentace pro provedení stavby