Popis projektu

Popis projektu:

Pro výstavbu Obchodního centra Praha Jih – Chodov byla řešena kompletní dopravní infrastruktura včetně komunikací, parkovišť, mostních objektů, křižovatek, světelné signalizace, MHD a pěší dopravy. Kromě napojení na systém městských komunikací bylo řešeno napojení na dálnici D1.

Investor: Centrum Praha Jih – Chodov s.r.o.

Datum zpracování projektu: 2003

Stupeň projektové dokumentace:

  • Dokumentace pro územní rozhodnutí

  • Dokumentace pro stavební povolení

  • Dokumentace pro provedení stavby