Popis projektu

Popis projektu:

Projekt nového úseku cyklotrasy A21 včetně nové konstrukce vozovky, odvodnění, opěrné zdi, přeložek inženýrských sítí a souvisejících úprav.

Investor: TSK Praha a.s.

Datum zpracování projektu: 2019

Stupeň projektové dokumentace:

  • Dokumentace pro územní rozhodnutí

  • Dokumentace pro stavební povolení

  • Dokumentace pro provedení stavby