Popis projektu

Popis projektu:

Vrámci této stavby bylo řešeno doplnění cyklotrasy A 204 v úseku Cholupice – Dolní Břežany a její napojení na cyklotrasu A 19. Cyklotrasa je vedena po stávajících zpevněných i nezpevněných polních cestách. Povrch cyklostezky je zpevněný – asfaltový.

Investor: TSK Praha a.s.

Datum zpracování projektu: 2018

Stupeň projektové dokumentace:

  • Dokumentace pro územní rozhodnutí

  • Dokumentace pro stavební povolení

  • Dokumentace pro provedení stavby