Popis projektu

Popis projektu:

V rámci výstavby areálu AMAZON v Dobrovízi bylo nutné přeložit dopravu kamionů mimo zástavbu obce Dobrovíz. Z toho důvodu byl navržen obchvat silnice III.tř 0073 propojující dálnice D6 a D7 mimo zástavbu obce. Trasa je vedena v souběhu s železniční tratí č. 121 Jeneč – Podlešín.

Investor: Panattoni Czech Republik, Development s.r.o., RotaGroup s.r.o.

Datum zpracování projektu: 2014

Stupeň projektové dokumentace:

  • Dokumentace pro územní rozhodnutí

  • Dokumentace pro stavební povolení

  • Dokumentace pro provedení stavby