Popis projektu

Popis projektu:

Studie postupné rekonstrukce a dostavby (ve dvouch etapách) bývalého vojenského letiště Veshchevo-Vyborg na letiště civilní, zaměřené prioritně na cargo dopravu. V první etapě dostavby se předpokládá RWY 2513 x 45 m, ve druhé etapě bude prodloužena na 3200 x 45 m.

Investor: GAMPEON GROUP, APIS

Datum zpracování projektu: 2011

Stupeň projektové dokumentace:

  • Studie