Popis projektu

Popis projektu:

Projekt parcelace výstavby, komunikace a veškeré technické infrastruktury nové zástavby včetně napojení na stávající silnici II/240.

Investor: ALFA Praha s.r.o.

Datum zpracování projektu: 2012

Stupeň projektové dokumentace:

  • Dokumentace pro územní rozhodnutí

  • Dokumentace pro stavební povolení

  • Dokumentace pro provedení stavby