Popis projektu

Popis projektu:

Studie řeší možné varianty situování PRWY na LZIB ve vztahu k trase obchvatu D4 a současnému, pro PRWY rezervovanému území, návrh optimalizace situování PRWY, Letisko M. R. Štefánika Bratislava (BTS), Slovensko

Investor: Letiště Bratislava, a.s.

Datum zpracování projektu: 2015

Stupeň projektové dokumentace:

  • Studie