Popis projektu

Popis projektu:

Stavba řešila nové dopravní řešení nově vyhlášené pěší zóny v památkově chráněné části města (Masarykovo náměstí a Švehlova ulice), doplnila ozelenění, řešila úpravy pro umístění a osvětlení vánočního stromu a doplnila systém veřejného osvětlení a slavnostního osvětlení sochy TGM.

Investor: Město Hradec Králové

Datum zpracování projektu: 2000

Stupeň projektové dokumentace:

  • Dokumentace pro územní rozhodnutí

  • Dokumentace pro stavební povolení

  • Dokumentace pro provedení stavby