Popis projektu

Popis projektu:

Jedná se o areál skladových objektů různých firem. Areál je situován na západním okraji obce Jeneč v těsné návaznosti na dálnici D7. Součástí řešení areálu byla i přeložka silnice II. tř. č.204. Areál je od obce oddělen protihlukovým zemním valem. AGA – Letiště s.r.o. řešila HTÚ celého areálu a komunikace včetně přeložky silnice II/201.

Investor: Atelier A6

Datum zpracování projektu: 2006

Stupeň projektové dokumentace:

  • Dokumentace pro stavební povolení

  • Dokumentace pro provedení stavby