Popis projektu

Popis projektu:

Projekt rekonstrukce a úpravy nivelety RWY 11/29, letiště Karlovy Vary (KLV)

Investor: Letiště Karlovy Vary s. r. o

Datum zpracování projektu: 2006

Stupeň projektové dokumentace:

  • Studie

  • Dokumentace pro územní rozhodnutí

  • Dokumentace pro stavební povolení

  • Dokumentace pro provedení stavby