Popis projektu

Popis projektu:

Projekt pro ÚR dráhového systému letiště (RWY, TWY, APN) jeho odvodnění, instalace světelného vybavení, radionavigačního vybavení a meteovybavení. RWY stávající má rozměry 1150 x 30 m, navržená RWY 2450 x 45 m.

Investor: Letisková spoločnosť Žilina,a.s.

Datum zpracování projektu: 2008

Stupeň projektové dokumentace:

  • Studie

  • Dokumentace pro územní rozhodnutí