Popis projektu

Popis projektu:

Variantní studie možného rozvoje a využití Areálu Jih s výhledem do roku 2025 a 2045. Varianta vztažená k roku 2025 řeší využití prostoru při existenci RWY 12/30, varianta vztažená k roku 2045 předpokládá zrušení RWY 12/30 a existenci paralelní RWY 06R/24L. Areál JIH se předpokládá využít zejména pro hangárování a udržbu letadel, parkování letadel (stání odstavná i odbavovací) a další provozní zázemí (údržba letištních ploch, autopark, administrativa).

Investor: Letiště Praha, a. s.

Datum zpracování projektu: 2017

Stupeň projektové dokumentace:

  • Studie